Aleksandar Atanasovski


Vineyard for sale

-Се продава лозје од сортата смедеревка 10000м2 во село с.Паликура не...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

Tractor trailer for sale

Се продава тракторска приколица Тиквеш, со исправни светла и жмигавци...

1,300 €
or a price proposal

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа со бренери 440л...

1 €
or a price proposal

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини и тоа една со 4 операции, една со една ...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Sprinkler for sale

Се продава прскалица од типот Моравка со словенска пумпа, со бренери ...

1 €
or a price proposal

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка и рибиер спроти ДРЕКСЛМАЈЕР во...

5 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка 10000м2 во с.Паликура, непосре...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини и тоа една со 4 елементи една со 1 елем...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата рибиер и смедеревка во површина од 15000м...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Cardinal for sale

Се продава кардинал општа берба 15 ден. килограм. тел за контакт 070/...

15 MKD
or a price proposal

House for sale

Се продава куќа лепенка со стар и нов дел, стариот дел има 5 соби, 2 ...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 440л. Цена по д...

1 €
or a price proposal

Tishler machines for sale

Се порадаваат тишлерски машини и тоа една со 4 елементи за обработка ...

1 €
or a price proposal

Sprayer for sale

Се продава праскалица марка Моравка со словенска пумпа 440л. Цена по ...

1 €
or a price proposal

House for sale

Се продава куќа лепенка стар и нов дел стариот дел има 5 соби, 2 бањи...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Vineyard for sale

Се продава лозје сорта смедеревка во површина од околу 10000м2 во бли...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Sprayer for sale

Се продава прскалица Моравка со словенска пумпа 440л. со бренери. Це...

1 €
or a price proposal

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи, една со еден елемен...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Vineyard for sale

Се продава лозје сорта рибиер и смедеревка во површина од 15000м2 спр...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка 10000м2 во с.Паликура непосред...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

Sprayer for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 440л. Цена по д...

1 €
or a price proposal

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи една со еден елемент...

1 €
or a price proposal

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка и рибиер во површина од 15000м...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата Смедеревка 10000м2 во с.Паликура, Росоман...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

House for sale

Се продава куќа 330м2 двосемејна на два спрата, со стар и нов дел, ст...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

House for sale

Се продава куќа на ул.Словенска бр.28 во Кавадарци и тоа истата има с...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 400л. Цена по д...

1 €
or a price proposal

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи, една со еден елемен...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка и рибиер во површина од 15000м...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка во површина од 10000м2 во непо...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

House for sale

Се продава куќа на два спрата и тоа во површина од 330м2, стар и нов ...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

House for sale

Се продава куќа и тоа 330м2 со 5 соби, 2 бањи, тераса, подрум и гараж...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 440л. Цена по д...

1 €
or a price proposal

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи една со еден елемент...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Vineyard for sale

Се продава лозје сорта смедеревка во површина од 10000м2 во с.Паликур...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

House for sale

Се продава куќа на два спрата во вкупна површина од 330м2, стар дел 5...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка во с.Паликура непосредна близи...

1 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

House for sale

СЕ ПРОДАВА КУЌА во површина од 330м2, со стар и нов дел лепенка со 5 ...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи, една со еден елемен...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 420л. тел. ...

1 €
or a price proposal

Vineyard for sale

Се продава лозје спроти ДРЕКСЛМАЈЕР позади плацот на ОРКАН ИМПЕКС во ...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

House for sale

Се продава куќа на ул.Словенска бр.28 во Кавадарци и тоа лепена со ст...

1 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи 1500 евра една со ед...

3,000 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Vineyard for sale

Се продава лозје наспроти ДРЕКСЛМАЈЕР позади плацот на ОРКАН ИМПЕКС в...

5 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

House for sale

Се продава куќа на ул.Словенска бр.28 во Кавадарци лепенка со стар и ...

120,000 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Vineyard for sale

Се продава лозје спорти ДРЕКСЛМАЈЕР позади плацот на ОРКАН ИМПЕКС во ...

5 €
or a price proposal
Kavadarci

Plains and Fields

Vineyard for sale

Се продава лозје од сортата смедеревка 10000м2 во с.Паликура, непосре...

10,000 €
or a price proposal
Rosoman / Kavadarci

Plains and Fields

Tishler machines for sale

Се продаваат тишлерски машини една со 4 елементи 1500 евра, една со 1...

3,000 €
or a price proposal
Kavadarci

Craft activity

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 420л. цена 800 ...

800 €
or a price proposal

House for sale

-Се продава куќа 330м2 која има стар и нов дел 2 спрата, 5 соби, 2 ба...

120,000 €
or a price proposal
Kavadarci

Houses / Villas

Sprinkler for sale

Се продава прскалица марка Моравка со словенска пумпа 420л цена 800 е...

800 €
or a price proposal
Side 1 from 3

Aleksandar Atanasovski

Telephone: 0038971219504

City: Кавадарци

Contact the advertiser via e-mail
Enter the correct result:
Spam protection & IP save
Sending advertising offers is strictly prohibited!
Send a message
Aleksandar Atanasovski


Кавадарци

www.reklama5.mk/PremiumDetails?id=992867

0038971219504

Welcome to Reklama5.mk

In order to make the Reklama5 easier and more accessible to use, we use cookies on our website. By surfing on reklama5.mk you agree to use cookies. You can find detailed information at Cookie Policy

I agree