Advertisement number: 4322201 Promote Restore Edit Delete
Back
1 / 12
MODERN HOUSE / SHTEPI MODERN / MODERN HOUSE /
169,000 €
The price is not fixed
170,000 €
21.09.2023 10:32

Debar / Debar

Number of rooms:

7

Quadrature:

440 m²

Number of floors:

3 floors

Heating:

Centrally

Yard area:

300 m²

Type of home:

Single Family House - Detached

Condition:

Nova

Equipment:

Luxurious

Year of construction:

2017

Year of renovation:

2017

Number of balconies:

2 balconies

Number of bathrooms:

4

Basement:

Yes

Parking lot/garage number:

Garage + 3 parking spaces

Orientation:

South

Address:

Grad Debar

*AL:
- The surface is Truallitt 300m2.
- Surface area is 440m2.
-Shtëpia është e ndërtuar në vitin 2017, me materiale të cilësisë së lartë nga themelet deri tek çatita.
-Posedon documentation të rregullt me ​​flatpronësi.
-Gjithçka është e re si branda ashtu edhe jashtë.
- Ambiences and brands are similar and payisur me mobiljete më të fundit të classit të parë.
-Shtëpia është e paijisur me system isolimi të brandskhëm dhe të jashtëm.
-The whole set is an insulator.
-Cilësi e lartë në të gjitha dritaret dhe dyert.
-Shtëpia posedon system me ngrohye çendrore në dyscheme në të gyithë sypërfaqen e brandshme si dhe poesedon radiatorë në të gyitha dhomet e gyumit.
-Posedon 7 dhoma nga të cilat:
3 janë dhoma të hapura,
3 janë dhoma gyumi,
1 dhomë ëskhtë is mbyllur.
-Posedon dy kuzhina.
- Shtepia posedon 4 bathrooms completed.
-Shtëpia është e payisur me camera segurie si dhe system alarms.
-Ka system qendror për ngrohje të ujit në të gjithë shhtëpinë.
-Ka një garazh me një derë elektronike.
-Shtëpia ka edhe shumë hapësira that nuk and kam photographer pasi that limits and photos are not ketë webfaqe është 12 photos!
-Ka oborr para dhe pas shëpisë të rrethuar me mur nga guri, si dhe vend parkimi para shhtepisë. Shtëpia gjendet në qytetin e Dibrës. Yu ftoy ta visitoni!

*GB:
- Area of ​​land 300m2.
-Interior area 440m2.
- The house was built in 2017, with high-quality materials from the foundation to the roof.
- It has regular documentation with a title deed.
- Everything is new inside and out.
-The interior is equipped with the latest first-class furniture.
- The house has internal and external insulation.
- The roof is completely insulated.
-High quality in all windows and doors.
- The house has central heating on the floor throughout the interior and has radiators in all bedrooms.
-It has 7 rooms of which:
3 are open rooms,
3 are bedrooms,
1 room is closed.
- It has two kitchens.
- The house has 4 complete bathrooms.
- The house is equipped with security cameras and an alarm system.
- There is a central water heating system throughout the house.
- There is a garage with an electronic door.
-The house also has many spaces that I have not photographed because the photo limit on this website is 12 photos!
- There is a yard, behind and in front of the house, surrounded by a stone wall, as well as a parking space in front of the house. The house is located in the city of Debar. I invite you to visit!

Category: Real estate / Houses / Villas

For sale from:

TANI
Verified Advertiser
076777008
Send an email to the advertiser

Welcome to Reklama5.mk

In order to make the Reklama5 easier and more accessible to use, we use cookies on our website. By surfing on reklama5.mk you agree to use cookies. You can find detailed information at Cookie Policy

I agree